Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de decizie al Kolping România.
Se întruneşte anual, fiind formată din delegaţi ai organizaţiilor regionale şi diecezane. Numărul delegaţilor se stabileşte în funcţie de numărul membrilor fiecărei structuri. Fiecare Familie Kolping care nu aparţine nici unei structuri regionale/diecezane va avea 1 delegat în cadrul Adunării Generale.