Delegați din 43 de țări au adoptat Profilul Kolping Internațional

În Lima / Peru, delegații din 43 de țări au adpotat profilul și statutul Kolping Internațional. În viitor asociația își propune consolidarea angajamentului pentru acțiuni sustenabile și protecția mediului.

În perioada 25 – 28 septembrie 2017, a avut loc Adunarea Generală în Lima, Peru. Evenimentul a reunit peste 200 de delegați din 43 de țări din Europa, America Latină, Africa și Asia, prilej cu care s-a dezbătut și adoptat programul activitățiilor viitoare ale asociației la nivel international. h

Din România au participat 4 delegați cu drept de vot la: Pr. Gödri Istvan – praeses central, Eduard Dobre – secretar central, Ana-Maria Nicu – reprezentant de tineret, Monica Munteanu – secretar regional.

Procesul de reformare al asociației internaționale a început încă din anul 2012 și a reprezentat punctul de referință al întâlnirii din acest an, de la Lima. Printr-o nouă imagine de sine și revizuirea statutului international, Asociația Kolping a devenit mai pregătită pentru viitor. Pentru a fi eficientă și atractivă pentru membri, asociația tradițională trebuie să-și înnoiască imaginea, structurile, să-și modernizeze rețeaua de întrajutorare și modalitățile de comunicare. Noul statut international consolidează, spre exemplu, rolul laicilor în cadrul asociației. Conducătorul spiritual a Familiei Kolping nu mai este în mod obligatoriu un preot catolic. Funcția de praeses al Familiei Kolping va putea fi deținută și de un laic (inclusiv femeie).

În viitor asociația va aborda provocările ecologice cu mai multă responsabilitate. Acțiuni de dezvoltare durabilă vor fi promovate în mod deliberat și susținut în cele 62 de țări membre ale Kolping Internațional. Activitățile din cadrul proiectelor de cooperare vor avea o abordare holistică și vor include aspectele ecologice și de protecție a mediului. Inspirația și impusul pentru aceste decizii au provenit din Enciclica Papei Francisc “Laudato Si”, precum și din conștientizarea situației în care se află populația din regiunea Amazonului, din America Latină.

Consiliul de Conducere a Kolping Internațional a ales 5 membri noi pentru Prezidiul General: Thomas Dörflinger (Președintele Kolping Germania), Erich Reischmann (Președintele Kolping Elveția), Paul Nguyen Huu Nghia Hiep (Kolping Vietnam), Dancille Mujawamariya (Kolping Rwuanda) și Rufino Rodríguez (Kolping Honduras).

Kolping România a fost reprezentată de către Eduard Dobre în cadrul Consiliului de Conducere de la nivel mondial. Consiliul de Conducere se va întruni în 2019, urmând ca ascoiația noastră să fie reprezentată de către Pr.Gödri Istvan – praeses central.

După întrunirea din Lima grupul nostru din România a luat parte alături de reprezentanți din Polonia, Slovenia și Ucraina la un program suplimentar organizat de Gregor Federhen din Köln. Timp de o săptămână am avut ocazia să cunoaștem aspecte legate de istorie, cultură, politică și economie.

Monica Munteanu

mai multe poze