Organigrama

 

Adunarea generală

Consiliul Director

Conducător spiritual

Președinte

Cenzor (comisie de cenzori)

 

Sarcini, atribuţii

Adunarea Generală: este organul suprem de decizie al Familiei Kolping, compusă din totalitatea membrilor săi. La şedinţele Adunării Generală va mai fi invitat să participe şi un reperezentant al Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping din care face parte asociaţia locală Familia Kolping.

Consiliul Director: este organul de conducere al Familiei Kolping şi este format din: conducător spiritual (praeses), preşedinte, alţi membri aleşi cu drept de vot, conducători de grupe, secretar, contabil, casier.

Conducător spiritual (praeses): răspunde de activitatea pastorală a asociaţiei şi o reprezintă în relaţiile interne şi externe. Este ales de Adunarea Generală pe 4 ani, având dreptul de a fi reales.

Preşedinte: răspunde de punerea în practică a tuturor hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale, convoacă şi conduce Consiliul Ditrector şi Adunarea Generală, răspunde de patrimoniu şi reprezintă Familia Kolping în relaţiile externe şi interne.

Comisia de cenzori: asigură controlul financiar al Familiei Kolping. Este aleasă de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi este formată dintr-un număr impar de membri.